NETSİS İK 3,20 sürüm yenilikleri

1. Performans Ana Dönem Tanımında Skala Adının Yanında Skala Açıklaması da Girilebilmesi Talep Ediliyor.

IKWEB tarafında Ana Dönem tanımında skala tanımlarının yanına açıklama alanları eklendi, alanda görünmeyen kısmı için hint olarak açıklamanın gösterilmesi sağlandı. IKB2E tarafında ise değerlendirmeler tamamlandığında çıkan sonucun altında açıklama alana sığdığı kadarı ile gösterilmekte, görünmeyen kısmı ise yine hint olarak gösterilmektedir.

2. Ikweb/Özlük/Performans Tabında Görüntülenen Performans Formu, Üst Amir’in IKB2E’de Diğer Değerlendiricilerin Vermiş Olduğu Değerlendirmelerini de İçeren Form Örneği Gibi Olması Talep Ediliyor.

Özlük/Performans sekmesinde görüntülenen nihai değerlendirme formunun, Üst Amir’in görüntülediği değerlendirme formu gibi olması sağlandı. Araclar->Ayarlar->Sistem Ayarları->Performans Ayarlarından “Hedef Bazında Ağırlık Girişi” seçili iken ve ilgili performans ana dönemi -> Hedef Grup Bazlı seçili olduğu durumda yeni eklenen ekran görüntülenecek, diğer durumda daha önceden var olan ekran görüntülenecektir.

3. İzin Tanımında Maksimum Süre Kontrolü “Var” Seçili ise, İzin Bakiyesinden Fazla İzin Talep Edildiğinde İşlemi Durdur/Devam Et Seçenekleri İsteniyor.

İzin tanımı formuna “Maksimum Kullanım Kontrolü Kural Tanımlama” eklendi. Uyarı verilsin ve işleme devam edilsin / Uyarı verilsin ve işlem durdurulsun seçenekleriyle parametrik olması sağlandı.

4. IKB2E’deki Firma Logosunun Boyutları Değiştirilebilmesi Talep Ediliyor.

Firma logosunun boyutunun büyütülmesi sağlandı. Sayfa görünümünü bozmasına engel olmak adına yükseklik ve genişliğin kullanıcı tarafından belirtilmesi engellendi, yükseklik ve genişlik alanları kapatıldı.

5. Ikweb/Özlük/İletişim/Dahili No Bilgilerinin 4 Karakterden Fazla Girilebilmesi Talep Ediliyor.

Dahili No alanına 5 karakterlik veri girişi yapılabilmesi sağlandı.

6. Saatlik İzin Talep Edilirken Başlangıç-Bitiş Saati Seçilebilmesi Talep Ediliyor.

Saatlik izin talep edilirken “Talep Başlangıç Saati” ve “Talep Bitiş Saati” bilgilerinin girilebilmesi sağlandı.

7. Ikweb/Araçlar/E-Posta İçerik Tanımlama/Eğitim/Eğitim Hatırlatma Bildirimi Şablonuna Başlangıç/Bitiş Saat Aralıkları ve Süre Değişkenlerinin Eklenmesi Talep Ediliyor.

“Ikweb/Araçlar/E-Posta İçerik Tanımlama/Eğitim/Eğitim Hatırlatma Bildirimi Şablonuna Başlangıç/Bitiş Saat Aralıkları ve Süre Değişkenlerinin Eklenmesi” istenmişti. İstenilen özellik sağlandı.

8. Ikb2e/Bordro Zarfı/”Okudum, onaylıyorum” İşlem Adımında Onay Tarih ve Saatinin Saklanabilmesi Talep Ediliyor.

Bordro Zarfında “Okudum Onaylıyorum” parametresi işaretlendiğinde onay tarih ve saatinin veritabanında tutulabilmesi sağlandı.

9. Özlük modülünde bulunan gridlerin kayıt sayılarının artırılması talep ediliyor.

Özlük modülünün grid kayıt sayıları artırıldı.

10. Ikweb/İzin/IK İzin İşlemleri Ekranında Kullanım Eklenirken “İzin süresince yerine bakacak kişi” Bilgisi Girilmeden Kullanım Ekleyebilmek İsteniyor.

Kullanım Eklenirken “İzin süresince yerine bakacak kişi” bilgisinin zorunlu alan olmaması sağlandı.