NETSİS İK 3.21 sürüm yenilikleri

1. İzin onay e-posta içeriğine Amir bilgisi eklenmesi talebi

E-posta içerik Tanımlama – Onay- e-posta içerik tipi: İzin Talebi’nde “Amir” anahtarı eklenmesi sağlanmıştır.

2. Bir personel ücretsiz izin günü kullanıyor ise hakedişinin kullandığı izin günü kadar ötelenmesi talebi

Ayarlar-Sistem Ayarları penceresinde İzin Ayarları bölümüne “İzin hakedişi otomatik ötelensin” parametresi eklenmiştir.

İzin modülü – İzin Tanımı ekranına “İzin hakediş tarihini ötelesin” combobox’ı eklenmiştir.

Araçlar – Zamanlanmış Görevler – Görev Tanımları ekranına eklenen “İzin hakediş tarihi güncelleme” sekmesi ile periyodik çalıştırılabilmesi sağlanmıştır.

3. Eğitim raporu almak için öncesinde özlük raporlarına yetki vermek gerekiyor, özlüğe yetki verilmemesi gerekir.

Özlük Raporuna yetki verilmeden sadece eğitim raporlarına yetki verilerek raporların alınabilmesi sağlanmıştır.

4. İki işletmeli bir şirkette A işletmesinde çalışan birisi için izin girişinde yerine bakacak kişinin B işletmesinden seçilebilmesi talebi

Birden fazla işletme olduğu durumda, bir işletmede izin girişi yapılırken yerine bakacak kişi farklı işletmeden seçilemiyordu. Sistem Ayarları’nda “İşletme Temelli Organizasyon Şeması Kullanılsın” parametresi seçili olmadığında “Yerine Bakacak Kişi” alanına farklı işletmeden bir kişinin seçilebilmesi özelliği desteklenmiştir.

5. Gerçekleşen eğitimlerde maliyet girilmediyse kişi sayısı 0 görünüyor.

Eğitim – Gerçekleşen Eğitimler – Katılımcılar sekmesinde katılımcı eklendiğinde eğer maliyet bilgisi girilmemiş ise üst kısımda Katılımcılar: 0 olarak görünüyordu. Katılımcı sayısının görünmesi sağlanmıştır.

6. Eğitim planına katılma talebi mail şablonu oluşturulurken Eğitim Başlangıç ve Bitiş saatlerine ihtiyaç duyuluyor.

Araçlar – E-posta İçerik Tanımlama – Eğitim – Eğitim Planına Katılma Talebi’nde ‘Başlangıç/Bitiş Saati’ değişkenleri eklenmesi sağlanmıştır.

7. İzin modülünde bulunan gridlerin kayıt sayılarının artırılması talep ediliyor.

İzin modülünün grid kayıt sayıları artırıldı.

8. Eğitim modülünde bulunan gridlerin kayıt sayılarının artırılması talep ediliyor.

Eğitim modülünün grid kayıt sayıları artırıldı.

9. Saatlik izin birleştirme ekranında günlük çalışma saatinin default olarak 8 saat yerine, kullanıcı tarafından belirtilmesi istenmektedir.

Araçlar – Ayarlar – Sistem Ayarları İzin Ayarları bölümüne “Günlük Çalışma Saati” parametresi eklendi. Default değer olarak 8 gelmesi sağlanmıştır.

Saatlik izin birleştirme ekranına da “Günlük Çalışma Saati” sorgusu getirilerek, dinamik olarak belirlenebilmesi sağlanmıştır.

10. Genel işletme ve işletmelerin olduğu durumda, işletmelerdeki özlüklerde izinler doğru görülüyorken genel işletmede sadece hakedişler görülüyor, kullanımlar görünmüyor. genel işletmede de özlüklerde hakediş, kullanılan izin ve kalan olarak görebilmek isteniyor.

İşletmelerdeki özlüklerde izin kullanımları ve hakedişleri doğru görüntülenebilirken, genel işletmede sadece hakedişler görünüyor,kullanımlar görünmüyordu. Genel İşletme altında izin hakedişlerinin de görüntülenebilmesi desteklendi.

11. B2E üzerinden amirlerin kendilerine bağlı personeller için eğitim talebinde bulunabilmesi isteniyor.

B2E üzerinden amirin kendine bağlı personeller için toplu olarak eğitim talebinde bulunabilmesi sağlanmıştır.

B2E Taleplerim modülüne “Eğitim Talebi” ekranı eklendi. Bu ekranın görünmesi Araçlar / Ayarlar / Sistem Ayarları / B2E bölümünde mevcutta yer alan “Eğitim Talebini B2E’de Göster” parametresinin işaretli olması koşuluna bağlandı.

Bağlı personel eğitim talepleri sekmesinin görünmesi için Araçlar / Ayarlar / Sistem Ayarları / B2E ayarlarına “Bağlı Personel Eğitim Taleplerini B2E’de Göster” parametresi eklendi.

12. İşe Alım modülünde yayınlanan iç ilanların B2E’de görünmesi talep ediliyor.

İşe Alım modülü-İlan ekranında, İlan “İç” ilan seçili ve Yayın Organı combobox’ına eklenen “B2E Çalışan Portalı” seçeneğiyle ilanın B2E portalında da yayınlanması sağlanmıştır.

İlan hem IKRecruit portalında hem de B2E portalında yayınlanmak istenirse; ilan tipi “Dış” seçiliyken iki ayrı kayıt oluşturularak ilanın hem Recruit portalında hem de B2E portalında yayınlanabilmesine imkan tanındı.

Sistem Ayarlarında B2E bölümüne ” B2E’de ‘İç İlan’ ” organizasyonel yetkilendirmesi eklendi.