NETSİS İK 3.19 sürüm yenilikleri

1. Ikweb/İşçi Sağlığı/Tıbbi Muayene Ekranında “Internal Server Error 500” hatası alınıyor.

Ikweb/İşçi Sağlığı/Tıbbi Muayene Ekranında “Internal Server Error 500” hatası alınıyordu, düzeltildi.

2. 3.17.0 Versiyonunda Ikweb/Araçlar/Zamanlanmış Görevler/Görev Tanımları Ekranında İşçi Sağlığı Tabı Gelmiyor.

Görev Tanımları ekranında İşçi Sağlığı tabının gelmesi sağlandı.

3. İşçi Sağlığı Özlük Kayıtlı Paketinde Zamanlanmış Görevler/Görev Tanımları/E-Reçete İlaç Güncelleme Ekranı Açılmıyor.

e-Reçete İlaç Güncelleme ekranı açılmıyordu, düzeltildi.

4. Ikweb/Performans/Şablon Tanımları/Değerlendirenler Tabında “Kendisi” Rolü Ekli İse Çalışan Tüm Değerlendiricilerin Verdiği Notları Görebiliyor.

Değerlendirenler tabında “Kendisi” rolü ekli ise çalışan tüm değerlendiricilerin verdiği notları görebiliyordu, düzeltildi.

5. e-Reçete’de Sık Kullanılan Tanı Listesi Oluşturmak İsteniyor.

Reçetelerde kaydedilen tanılara göre, yeni eklerken Rehber butonu ile açılan tanı listesinin çok kullanılandan az kullanılana göre listelenmesi sağlandı.

6. e-Reçete’de Sık Kullanılan İlaç Listesi Oluşturmak İsteniyor.

Reçetelerde kaydedilen ilaçlara göre, yeni eklerken Rehber butonu ile açılan ilaç listesinin çok kullanılandan az kullanılana göre listelenmesi sağlandı.

7. Active Directory Kullanıcılarının Toplu Olarak Oluşturulabilmesi İsteniyor.

Tanımlamalar/Kullanıcı/Kullanıcı Bilgileri ekranına “Active Directory Kullanıcılarını Oluştur” butonu eklendi.

Kullanıcıya bağlı Özlük kartındaki “İş E-Posta” bilgisi dolu olan özlüklerin, ilişkili Active Directory bigisinin oluşturulması sağlandı.

8. Ikweb/İşçi Sağlığı/Tıbbi Muayene Ekranı Açılışında Muayene Tarihinin Günün Tarihi Olarak Gelmesi Talep Ediliyor.

Tıbbi Muayene ekranında Muayene Tarihinin günün tarihi olarak gelmesi sağlandı.

9. Ikweb/İşçi Sağlığı/Tıbbi Muayene/e-Reçete Ekran Açılışında Reçete Tarihinin Günün Tarihi Olarak Gelmesi Talep Ediliyor.

Tıbbi Muayene/e-Reçete ekranında Reçete Tarihi’nin günün tarihi olarak gelmesi sağlandı.

10. Ikweb/İşçi Sağlığı/Tıbbi Muayene/e-Reçete Ekranında Kullanım Periyodu Birimi, Doz Bilgileri ve Kutu Adedi Tanımlı Gelmelidir.

Tıbbi Muayene/e-Reçete Ekranında Kullanım Periyodu Birimi Bilgisinin “Günde”, Doz Bilgileri ve Kutu Adedi Bilgilerinin “1” olarak tanımlı gelmesi sağlandı.

11. İptal Edilen Reçete ile Aynı Tarihli Yeni Reçete Kaydı Oluşturulup Gönderilebilmesi Talep Ediliyor.

Gönderilmedi/Gönderildi – Başarısız/İptal Gönderildi – Başarılı durumlarındaki reçeteler ile aynı tarihli reçete girilebilmesi sağlandı.

12. e-Reçete Çıktısı Alınabilmesi Talep Ediliyor.

Ikweb’de ve EReceteImzala.exe/Gönderilmiş Reçeteler ekranlarında çıktı alınabilmesi sağlandı.

13. Ikb2e’de bağlı çalışanlar amir ile aynı işletmede değilse kalan izin bilgileri yanlış görünüyor.

B2E’de çalışanların izin bilgilerini gösterme ekranından bağlı çalışanların izin bilgileri görüntülendiğinde bağlı çalışanlar amir ile aynı işletmede değilse kalan izin bilgileri yanlış görünüyordu. Sorun giderildi.

14. “İzin Planları’nı B2E’de Göster” Parametresinin “İzin Planı kullanılacak” Şeklinde Değiştirilmesi ve Seçili Değilse IKB2E ve IKWEB’deki İzin Planı Menülerinin Kaldırılması Talep Ediliyor.

Parametre “İzin Planı Kullanılacak” şeklinde değiştirildi ve işaretli değilse izin planı menülerinin görünmemesi sağlandı.

15. Skala Gösterimi Puan Olan Performans Değerlendirme Sürecinde, Cevaplanmayan Bir Hedef Olduğunda Uyarı Verilmesi Talep Ediliyor.

Performans değerleme sırasında boş bırakılan bir hedef olduğunda uyarı vermesi sağlandı.

16. Performans Değerleme Skala Bitiş Değeri, Skala Sayısından Fazla Olabilmeli ve Gösterim Skalası Belirlenebilmelidir.

Ana Dönem Tanım ekranına “Gösterim Skala Değeri (max)” alanı eklendi. Skala ile değerlendirme sonucu bulunan puan, bu alana yazılan değer ile oransal olarak genişletilerek Değerlendirme Ekranında, tüm değerlendirmeler bittikten sonra “Genel Performans Notu” alanında görülmesi sağlandı.

17. Organizasyon Şemasında, “Alt kademelerdeki çalışanları gruplayarak göster” parametresi ile Gruplanan Çalışanların Toplu Olarak Taşınabilmesi İsteniyor.

Gruplanarak gösterilen kutucukların altına “Taşı” ikonu eklendi ve bu kişilerin toplu olarak taşınması sağlandı.

18. Özgeçmiş/Tercih Edilen Lokasyon/Ülke 2 ve Ülke 3’te Default Türkiye Şehirleri Gelmektedir, Ülke Seçimine Bağlı Olması İsteniyor.

Ülke seçiminden sonra, seçilen ülkeye ait şehirlerin listelenmesi sağlandı.

19. Ikweb/Eğitim/Gerçekleşen Eğitimler/Katılımcı/Evraklar Alanından Katılımcılara Eklenen Evrakların Özlük/Evrak Sekmesine Aktarılması İsteniyor.

Gerçekleşen Eğitimlerde katılımcılara eklenen evrakların, Özlük/Evrak sekmesinde “Eğitim Evrakları” tabında görüntülenmesi sağlandı.

20. Tıbbi Muayene Ekranında Protokol No Alanının Sıralı Gelmesi İsteniyor.

İşçi Sağlığı/Tıbbı Muayene’de önceden muayane kaydı yoksa 1’den başlayarak, muayene kaydı var ise en büyük protokol numarasından itibaren 1 artırarak devam etmesi sağlandı.