NETSİS İK 3.18 sürüm yenilikleri

1. Organizasyon Şeması Açılırken Zoom Seviyesi Belirlenebilmeli.

Ikweb/Araçlar/Ayarlar/Sistem Ayarları/Organizasyon Şeması/”Organizasyon Şeması zoom seviyesi” parametresi eklendi.

2. Ikweb/İşçi Sağlığı/Tıbbi Muayene/e-Reçete/İlaç Ekle/Rehber Butonunda, Arama Yapılan İlacın Beş Kayıttan Fazla Kaydı Var ise İlk Beş Kayıt Listeleniyor, İkinci Sayfaya Geçildiğinde Farklı İlaç Bilgisi Geliyor.

İlaç Ekle/Rehber alanında aratılan ilaç isimleri birden fazla sayfada listeleniyorsa tüm kayıtların gösterilmesi sağlandı. “Enter” tuşu ile arama yapılabilmesi sağlandı.

3. Organizasyon şeması zoom-out-in seçeneğinin kısayol tuşuyla yapılabilmesi.

Organizasyon şeması zoom-out-in seçeneğinin kısayol tuşuyla yapılabilmesi sağlandı. (+ ve – ile)

Not: Organizasyon şema yapısından dolayı kısayol kullanabilmek için, bir kere şemaya tıklamak ya da full screen modunda olmak gerek.

4. Bekleyen Değerlendirme işlemlerinde Diğerleri başlığının “Çalışma Arkadaşlarım” olarak değiştirilmesi talep ediliyor.

IKB2E üzerinde Bekleyen Değerlendirme işlemleri ekranında yer alan “Diğerleri” başlığı “Çalışma Arkadaşlarım” olarak değiştirildi.

5. Kullanıcı IKB2E’ye giriş yaptığında adsoyadının önüne “Merhaba” ifadesinin yazılması isteniyor.

B2E Çalışan Portalı’nda Türkçe ve İngilizce olarak kullanıcı adının önünde Merhaba yazısının gelmesi sağlandı.

6. Ikb2e/İzin İşlemleri/Çalışanların İzin Durumu/Detay Ekranındaki Bilgiler Parametrik Olmalı.

IKB2E üzerinden açılan Çalışan İzin Durumu ekranında yer alan detay ekrandaki bilgilerin parametrik olması sağlandı.

7. Yöneticiye gelen izin onaylama ekranında “Talep edilip kullanılmayan izin” bilgisininde gösterilmesi istenmektedir.

Yöneticiye gelen izin onaylama ekranında “Talep edilip kullanılmayan izin” bilgisinin de gösterilmesi sağlandı.

8. B2E->Taleplerim->Eğitim Planlarında-> Eğitim yeri + Eğitim Saati bilgilerininde görünmesi istenmektedir. Aksi takdirde hangi aynı günde olan eğitimler anlaşılamamaktadır.

B2E->Taleplerim->Eğitim Planlarında-> Eğitim yeri + Eğitim Saati bilgilerinin de görünmesi isteniyordu. İstenilen özellik desteklendi.

9. Onay yolu tanımlı izin yönetiminde çalışanın kullanmış olduğu iznin Kullanım bilgisinin belirlenen bir gün sonra otomatik onaylanması istenmektedir.

Zamanlanmış Görevler altına “İzin kullanım Bilgisi Güncelleme” ismi ile yeni bir ajm ayarı eklenmesi sağlandı.

10. IKB2E’de Dil Değiştirmek İçin Kullanılan Bayrak Sembolünün Değiştirilmesi Talep Ediliyor.

IKB2E – Dil değiştirmek için kullanılan bayrak sembolünun TR/ ENG olarak değiştirilmesi sağlandı.

11. B2E’de Gösterilmeyen İzin Tipleri İçin Ikweb’den İşlem Yapıldığında Çalışana Bilgilendirme Mailinin Gönderilmesin.

IKB2E üzerinde gösterilmeyen izin tipleri için işlem yapıldığında çalışana ve yöneticiye mail gönderilmesinin engellenmesi için İzin ayarlarına “B2E de Gösterilmeyen İzinler İçin Çalışana E-Posta Gönderilsin” parametresi eklendi.

12. Ikweb/Tanımlamalar/Kullanıcı/Kullanıcı Hakları/Eğitim Modülünde Eğitim Takvimi İçin Yetkilendirme Yapılabilmesi

“Ikweb/Tanımlamalar/Kullanıcı/Kullanıcı Hakları/Eğitim Modülünde Eğitim Takvimi İçin Yetkilendirme Yapılabilmesi ” istenmişti. İstenilen özellik sağlandı.

13. Ikweb/İşe Alım/Görüşme/Katılımcılar Tabında Katılımcı Eklenirken Sadece Aktif Personeller Listelenmeli

Katılımcılar sekmesinde sadece aktif personellerin listelenmesi sağlandı.

14. Gerçekleşen Eğitim kayıt yetkisi olmadığında “Yeni Ekle” butonu açık geliyor.

Gerçekleşen Eğitim kayıt yetkisi olmadığında “Yeni Ekle” butonu açık geliyordu. Kayıt yetkisi olmadığında buton kaldırıldı.

15. Ikb2e’den Hedef Grup Detay Ağırlıkları Belirlenirken Kesirli Ağırlık Verilebilmeli

Ikb2e’den hedef grup detay ağırlıkları belirlenirken kesirli ağırlık verilebilmesi sağlandı, virgülden sonra 2 hane girilebilecek şekilde düzenleme yapıldı.

16. Kullanıcı Hakları – Araçlar(web) seçeneğinde yer alan Lisans Yenileme ve Özlük Fotoğraf Optimizasyonu seçenekleri Kullanıcı Haklarında yetkide yok.

Kullanıcı Hakları – Araçlar(web) seçeneğinde yer alan Lisans Yenileme ve Özlük Fotoğraf Optimizasyonu seçenekleri Kullanıcı Haklarında yetkide yokdu. Eklendi.

17. Yeni özgeçmiş formunda sorgu, kayıt, güncelleme, silme haklarının düzenlenmesi.

Yeni özgeçmiş formunda sorgu, kayıt, güncelleme, silme haklarının doğru çalışması sağlandı.

18. Kullanıcı Haklarından CV yetkilerinden bir tanesinin sorgu yetkisi olmadığında hata mesajı alınıyor.

Kullanıcı Haklarından CV yetkilerinden bir tanesinin sorgu yetkisi olmadığında hata mesajı alınmaması sağlandı.

19. Ikweb/Araçlar/e-Posta İçerik Tanımlama Ekranında İkincil Amir Rolü CC Olarak Eklendiğinde Mail Gönderilmiyor.

İzin Talebi içerik tipinde, İkincil Amir rolü CC olarak eklendiğinde mail gönderilmesi sağlandı.

20. Sadece özlük menüsü için yetki verilmiş bir B2E kullanıcısına IKWEB e login olduğunda Tanımlamalar/İşçi Sağlığı altında ki “Doktor” seçeneği açık geliyor.

Güncel SSO kurulduktan sonra hatanın giderildiği gözlemlenebilir. Sadece özlük menüsü için yetki verilmiş bir B2E kullanıcısına IKWEB e login olduğunda Tanımlamalar/İşçi Sağlığı altında ki “Doktor” seçeneği açık gelmemesi sağlandı.

21. Mazeret iznine max. kullanım kontrolü ekledik. Ancak sistem kişi max izni aşmamasına rağmen izin talebi girerken gününüz aşılmıştır diye mesaj veriyor.

İzin hesaplama tanımında, İzin Kazanım Tarihi olarak “Bünye giriş tarihi” seçildiğinde “Maksimum Kullanım Kontrolünün” doğru çalışması sağlandı.

22. Atanan Anketler sayfasında devam ediyor konumunda olan bir anket gönderilmek istendiğinde işlem başarılı mesajı alınmamalı.

“Anketi Gönder” butonu ile sadece katılımcıya mail gönderilmektedir. Anketi gönder buton ismi “Anketi mail gönder” olarak değiştirildi.

23. IKRecruit – Özgeçmiş pasif olasa da pasif özgeçmiş ile ilana başvuruda bulunulabiliyor.

IKRecruit – Özgeçmiş pasif olasa da pasif özgeçmiş ile ilana başvuruda bulunabiliyordu. Kişi ilana başvurmak için pasif özgeçmişini seçtiğinde uyarı verilmesi sağlandı.

24. Kullanıcı Hakları – Eğitim – Eğitim Talebi için sadece sorgu yetkisi verildi. B2E’den girilen eğitim talebi için “düzelt” yetkisi olmamasına rağmen Onay ve Red işlemleri yapılabiliyor.

Eğitim Talepleri için düzeltme yetkisi verilirse “talebi reddet” seçeneğinin gelmesi sağlandı.