NETSİS İK 3.17 sürüm yenilikleri

1-Sistem Ayarları – İşçi Sağlığı Ayarları Doktor Bilgileri Boş Olduğunda Uyarı Verilmesi

İşçi sağlığı ayarlarında e-Reçete ilaç güncellemede kullanılacak doktor bilgileri boşsa Tıbbı Muayene – e-Reçete sekmesine girildiğinde uyarı verilmesi sağlanmıştır.

2-Organizasyon Şeması “Alt kademelerdeki çalışanları gruplayarak göster” Parametresi ile Alındığında Özlük Fotoğrafları Görünmeli

“Alt kademelerdeki çalışanları gruplayarak göster” parametresi ile “Fotoğrafları göster” parametresi seçilerek, özlük fotoğraflarının gruplanan pozisyonlarda da görünmesi sağlanmıştır.

3-IKB2E/İzin İşlemleri/İzin Gant Şeması Ekranında, İzin Planları Parametrik Olarak Kapatılabilmeli

Ikweb/Araçlar/Ayarlar/Sistem Ayarları/B2E/”İzin Planlarını B2E’de Göster” parametresi ile izin planlarının İzin Gant Şeması ekranında parametreye bağlı olarak görünmesi sağlanmıştır.

4-e-Reçete Tabında Yer Alan Protokol No Bilgisi Otomatik Gelmeli, Protokol No. Bizim Belirlediğimiz Bir Numara Değildir, Medula Sisteminden Otomatik Olarak Verilmesi Gerekmektedir

e-Reçete sekmesine geçildiğinde Protokol No alanı yıl, ay, gün, saat, dakika ve saniye değerlerinden oluşan numara getirmesi sağlanmıştır.

5-e-Reçete Tesis Numarası Tanımlı Alandan Otomatik Gelmeli

Doktor tanımı içerisine eklenen tesis numarasının, e-Reçete ekranında ilgili doktorun seçilmesi ile birlikte ekrana otomatik olarak gelmesi sağlanmıştır.

6-3.15.1 de Durumu Gönderildi,Sonuç : Başarısız Olan Reçete Kayıtlarında Değiştirme /Silme Butonları Gelmiyor. Müşteride Canlı Ortamda Kontrol Edilmiştir.

Durumu gönderildi,sonuç : başarısız olan reçete kayıtlarında değiştirme /silme butonlarının gelmesi sağlanmıştır.

7-e-Reçete SGK Aktarımı -Başlangıç – Bitiş Tarihi’nde günün tarihine geçmek için dikdörtgen biçiminde bir buton var ve Today olarak belirtilmiş.Alan yeniden düzenlenmeli.

e-Reçete SGK Aktarımı -Başlangıç – Bitiş Tarihi’nde günün tarihine geçmek için dikdörtgen biçiminde bulunan “Today” olarak belirtilmiş butonu alanının kaldırılması sağlanmıştır.

8-e-Reçete İlaç Tanımları AJM Servis ile Güncellenmeli

Ikweb/Araçlar/Ayarlar/Sistem Ayarları/İşçi Sağlığı Ayarları’na doktor bilgilerinin tanımlanacağı alanlar eklendi. Zamanlanmış Görevler/Görev Tanımları’na “e-Reçete İlaç Güncelleme” sekmesi eklenerek girilen doktor bilgileriyle AJM servis aracılığı ile ilaçların güncellenmesi sağlanmıştır.

9-Özlüğün TCKN ve Doğum Tarihi Bilgileri Tanımlı Değilse, Reçete Kaydedilmesi Engellenmeli

Özlükte TCKN bilgisi tanımlı değilse “Reçeteyi kaydedebilmek için özlük bilgilerinden çalışanın TC Kimlik Numarasını giriniz.”, doğum tarihi tanımlı değilse “Reçeteyi kaydedebilmek için özlük bilgilerinden çalışanın Doğum Tarihini giriniz.” uyarılarının verilmesi sağlanmıştır.

10-Ikweb/Eğitim/Planlanan Eğitimlere Talepler/Değerlendir Ekranında Açılan “İK Sorumlusunun Açıklaması” Alanının “Değerlendirici Açıklaması” Olarak Değiştirilmesi

Ikweb/Eğitim/Planlanan Eğitimlere Talepler/Değerlendir Ekranında Açılan “İK Sorumlusunun Açıklaması” Alanının “Değerlendirici Açıklaması” Olarak Değiştirilmesi İstenmişti. İstenilen Değişiklik Yapıldı.

11-İş Kazası – Grafikte o tarih arasında olmasada iş kazalarını gösteriyor

İş Kazası – Grafikte o tarih arasında olmasada iş kazalarını gösterilmemesi sağlanmıştır.

12-Zimmet bitiş tarihi geçmiş zimmet şablonlar, kontrol listesi tanımında ki listede listelenmemesine rağmen rehber butonu ile açılan gridde listelenip seçilebiliyor.

Zimmet bitiş tarihi geçmiş zimmet şablonlar, kontrol listesi tanımında ki listede listelenmemesine rağmen rehber butonu ile açılan gridde listelenip seçilmemesi sağlanmıştır.

13-Planlı eğitime katılım talebi yapılıyor ancak mail gitmiyor. Mail tanımlamaları yapılmış durumda , diğer ekranlardan mail gidiyor

Planlı eğitime katılım talebi yapılıyor ancak mail gitmiyordu. Düzeltildi.
Onay süreci olduğu durumda şablonda tanımlı olan role, olmadığı durumda ise IK Yöneticisine mail gider.
•Onay süreci olduğu durumda E-Posta İçerik Tanımlamalar altından, Modül: Onay – Tip:

Eğitim Katılım Talebi
•Onay süreçsiz durumda e-Posta İçerik Tanımlamalar altından, Modül: Eğitim – Tip: Eğitim Planına Katılma Talebi olarak seçilmelidir.

14-İzin Tanımında saatlik izin girişine izin verilmediği halde bazı izin girişlerini saatlik olarak kaydediyor.

İzin talebi içerisinde işe dönüş tarihinin izin başlangıç tarihinden küçük olarak seçilmesi engellenerek saatlik izin girilebilmesi engellendi.

15-IKAdmin tarafından izin bilgisinin “Gerçekleşen Tarihleri” değiştirilip tekrar onay verildiğinde IK İzin işlemleri ekranında eski tarh ve gün bilgisi kalıyor.

IKAdmin tarafından izin bilgisinin “Gerçekleşen Tarihleri” değiştirilip tekrar onay verildiğinde IK İzin işlemleri ekranında eski tarih ve gün bilgisi kalmaması sağlanmıştır.

16-NETSİSHR – İzin Tanımı – Var olan izin tanımlarının İZİN kodunu 9 Karakter üzerinde çıkarmak istenildiğinde “Düzeltme talebiniz veritabanında bir hataya sebep oldu” mesajı vermekte.

İzin Tanımı – Var olan izin tanımlarının İZİN kodunu 9 Karakter üzerinde çıkarmak istenildiğinde hata alınıyordu. 8 karakter uyarısı verildi.

17-Anket Modülünde Anket/Uygulamadaki Anketlerde “Atanan Kişileri Gör” linkinde çıkan filtre ile “Atanan Anketler” sekmesindeki filtre aynı olmamalı.

Atanan Anketler sekmesinde bugünün tarihinden başlayıp 1 yıl sonrasına kadar atanmış olan anketler default filtre olarak gelmektedir. Ancak “Atanan Kişileri Gör” dediğimizde ilgili anket bugünün tarihinden önce atanmışsa atanan kişileri listede getirmiyor, bu nedenle de anketin atandığı kişileri görebilmek için atandığı tarihe bakıp filtre üzerinde düzenleme yapmak gerekiyordu. Atanan kişiler listesi ile anket başlangıç ve bitiş tarihleri için aynı tarih filtreleri kullanılarak sorun giderildi.

18-Red edilmiş durumdaki izin talebi personel tarafından plana geri alınmak istendiğinde de onaylanmış durumdaki talepler için verilen mesajın aynısı veriliyor. “Kabul edilmiş izin talepleri plana döndürülemez ”

“Reddedilmiş izin talebi plana döndürülemez ” uyarısı eklendi.

19-Kullanıcı Hakları – Tanımlamalar altında yer alan “Üniversite Eğitim Tipi ” Tahsil Tanımları altında Eğitim Tipi olarak gözüküyor.

Kullanıcı Hakları ve Tahsil Tanımları ekranlarında “üniversite eğitim tipi” adı olacak şekilde düzenlenmiştir.

20-Kullanıcı Hakları – Tanımlamalar altında yer alan “Üniversite Tipi ” Tahsil Tanımları altında Lisans/Ön Lisans Tipi olarak gözüküyor.

Kullanıcı Hakları – Tanımlamalar altında yer alan “Üniversite Tipi ” Tahsil Tanımları altında Lisans/Ön Lisans Tipi olarak gözüküyordu. Kullanıcı Hakları – Tanımlamalar altındaki “Üniversite Tipi” , “Lisans/Ön Lisans Tipi” olarak değiştirildi.

21-Kullanıcı Hakları – Araçlar(web) seçeneğinde listelenen programların tümüne “Sorgu” yetkisi verilip ilgili kullanıcı ile programa girdiğimde Araçlar/E-Posta İçerik Tanımlama seçeneği ile tanım ekleme silme yapabiliyoruz.

Kullanıcı Hakları – Araçlar(web) seçeneğinde listelenen programların tümüne “Sorgu” yetkisi verilip ilgili kullanıcı ile programa girdiğimde Araçlar/E-Posta İçerik Tanımlama seçeneği ile tanım ekleme silme yapılmaması sağlanmıştır.

22-Kullanıcı Hakları – Araçlar(web) seçeneğinde listelenen programların tümüne “Sorgu” yetkisi verilip ilgili kullanıcı ile programa girdiğimde Araçlar/Fotoğraf Ekleme seçeneği ile Fotoğraf ekleme silme yapabiliyoruz.

Kullanıcı Hakları – Araçlar(web) seçeneğinde listelenen programların tümüne “Sorgu” yetkisi verilip ilgili kullanıcı ile programa girdiğimde Araçlar/Fotoğraf Ekleme seçeneği ile Fotoğraf ekleme silme yapılmaması sağlanmıştır.

23-Kullanıcı Hakları – Kullanıcı Hakları – Özlük(Web) / yetki olarak sadece sorgu yetkisi var. Özlük/Özlük Durum Değişikliği penceresinde Durumu bilinmiyor olan personeli Tekrar öner butonu ile Önerilen Aktif yapabiliyoruz.

Özlük(Web) / yetki olarak sadece sorgu yetkisi olduğunda Özlük/Özlük Durum Değişikliği penceresinde Durumu bilinmiyor olan personeli Tekrar öner butonu ile Önerilen Aktif yapılabiliyordu. Düzeltildi. yetkisi olmadığında sağ tuş seçenekleri pasif geliyor.

24-Kullanıcı Hakları – Tanımlar altında yer alan öneri şikayet yetki satırlarında sadece “Sorgu” yetkisi verdiğimizde tüm yetkiler verilmiş şekilde çalışıyor.

Kullanıcı Hakları – Tanımlar altında yer alan öneri şikayet yetki satırlarında sadece “Sorgu” yetkisi verdiğimizde tüm yetkiler verilmiş şekilde çalışmaması sağlanmıştır.

25-Kullanıcı Hakları – İşe Alım – Özgeçmiş Oluşturma için sadece “Sorgu” yetkisi verildi. CV Eğitim Bilgileri için de “Sorgu+Kayıt” yetkisi verildiğinde Tahsil sekmesinde silme- güncelleme işlemleri yapılabiliyor.

Kullanıcı Hakları – İşe Alım – Özgeçmiş Oluşturma için sadece “Sorgu” yetkisi verildi. CV Eğitim Bilgileri için de “Sorgu+Kayıt” yetkisi verildiğinde Tahsil sekmesinde silme-güncelleme işlemleri yapılmaması sağlanmıştır.

26-Kullanıcı Hakları – İşe Alım – İşe Alım Talepleri için sadece “Sorgu” yetkisi verildiğinde “Kayıt-Düzelt-Sil” yetkileri de çalışıyor.

Kullanıcı Hakları – İşe Alım – İşe Alım Talepleri için sadece “Sorgu” yetkisi verildiğinde “Kayıt- Düzelt-Sil” yetkilerinin çalışmaması sağlanmıştır.

27-Kullanıcı Hakları – İşe Alım – CV Genel Bilgiler için sadece “Sorgu” yetkisi verildiğinde CV’de Genel tabı gelmiyor.Sorgu+Kayıt yetkisi verildiğinde tab görüntüleniyor.

Yeni cv oluşturma ekranındaki sertifika ile ilgili hata giderildi sertifika ile ilgili yetki kontrolleri gerçekleştirildi. Eski cv oluşturma ekranında da yetki kontrolleri gerçekleştirildi, Sertifika ile ilgili yetki kontrolleri “Cv Genel Bilgiler” e bakılarak gerçekleştiriliyor.Kullanıcı Hakları – İşe Alım -CV Genel Bilgiler için sadece “Sorgu” yetkisi verildiğinde CV’de Genel tabı gelmiyor.Sorgu+Kayıt yetkisi verildiğinde tab görüntülenmemesi sağlanmıştır.