NETSİS İK 3.16 sürüm yenilikleri

1-Reçete – Takip No – Protokol No – Tesis No Alanlarının Zorunlu Olması

Takip Kodu – Protokol No – Tesis kodu alanları zorunlu olması sağlanmıştır.

2-Performans Değerlemede B2E’den Hedef Girişi Yapılırken Ağırlık Da Verilmesi

B2E Çalışan Portalında Hedef belirleme ekranında , düzenlenebilir hedeflerin yanına ağırlık bilgileri de eklenmiştir. Ekleme / Düzenleme ekranlarında Ağırlık girilebilmesi için buton eklenmiştir. Hedefler için girilen ağırlıkların Hedef Grubun ağırlığını aşmaması için ya da düşük kalmaması için kontroller/ uyarılar koyulmuştur.
Performans – B2E’den hedef girişi yapılırken ağırlık da verilebilmesi istenmiş ve istenilen özellik sağlanmıştır.

3-E-Reçete / SGK Aktarımı Yapılan Reçete İçerisine IKWEB’te İnceleme Yapılması

Aktarımı yapılan veya iptal gönderilmiş reçeteler için , reçete listesinde “Detay” linki eklenmiştir. Bu link ile ilgili reçetenin bilgileri ekranın aşağısındaki kısımda değiştirilemez olarak açılacaktır.

4-Mobil Cihazlardan Erişim İçin NetsisSSO Mobil Uygulaması Olmadan IKweb ve B2E Portallarına Erişim Sağlanabilmesi

Mobil cihazlardan(Android, IOS) IKWEB ve IKB2E portallarına erişim sağlanmıştır.

5-Zimmet Şablon Tanımlama ve Özlük/Zimmet Alanlarına Doküman Eklenebilmesi

Ikweb/Tanımlamalar/Zimmet Şablonları ve Özlük/Zimmet sekmesine doküman eklenebilmesi sağlanmıştır.

6-Çalışan IKB2E’de Kendi Pozisyonuna Bağlı Görev Tanımı ve Yetkinliklerini Görüntüleyebilmesi

IKB2E/Kişisel Bilgiler/Pozisyon Bilgileri Ekranı eklenerek; pozisyon,yetkinlik ve nitelik tanımlarının görüntülenebilmesi sağlanmıştır.

7-Ikweb/İzin/Talep Formu Basım Tasarımı Ekranına Kalan İzin Günü,Talep Edilip Kullanılmayan Süre ve İzin Talebinden Sonra Kalacak Bakiye ve Onaylayıcı Bilgisinin Eklenmesi

Talep Formu Basım Tasarımı ekranına Kalan İzin Günü, Talep Sonrası Bakiye,Talep Edilip Kullanılmayan ve Onaylayıcı parametreleri eklenmiştir.

8-İzin Talep Formunun İK’ya İletildiğine Dair Takibinin Yapılabilmesi

IKWEB/Özlük Listesi/Özlük/İzin sekmesine “İzin Formu Getirdi” kolonu eklenmiştir. “Değiştir” ekranından “İzin Formu Getirdi” checkbox’ı ile işlem yapılabilmesi sağlanmıştır.

9-Performans Değerlendirme Sürecinde, Organizasyon Bilgilerinden Değerlendirici Seçilebilmesi

Performans şablon tanımlarında Değerleyen Tipi bilgisine “Organizasyon Bilgileri” seçimi eklenmiştir.

10-İzin Talep Edilirken, İzinde Olunan Süre Boyunca Yerine Bakacak Kişinin Özlüklerden Seçilmesi

İzin talep edilirken, çalışanın izinde olduğu süre boyunca yerine vekalet edeceği kişinin özlük listesinden seçilebilmesi sağlanmıştır. Özlük Kartı/İzin sekmesi, İK İzin İşlemleri ve IKB2E/İzin Talebi ekranlarından seçim yapılabilmesi sağlanmıştır.

11-Performans Sürecinde Çalışan Hedeflerinin, Yönetici Tarafından IKB2E’den Girilebilmesi.

Hedef Grupların değiştirilebilir olması ve hedefi belirleyen kişinin seçimi işlemleri Performans / Hedef Havuzu altında tanımlanmalıdır.Sonrasında bu hedef gruplarla performans şablonu oluşturularak, normal performans sürecinde kişilere ataması yapılabilir. Yöneticinin, IKB2E’den çalışanı için hedef girebilmesi sağlanmıştır.

12-IKB2E / İzin İşlemleri/İzin Talebi/Bağlı Personel İzin Talepleri Ekranından Geçmişe Dönük Talep Girilebilmesi

Bağlı Personel İzin Talepleri ekranından geçmişe dönük izin talebi girilebilmesi sağlanmıştır.

13-B2E – Taleplerim – Maaş Avans Talepleri – Detay/Düzenle İle Açılan Popupta İsim Alanının Talep Sebebi Olarak Düzenlenmesi

B2E – Taleplerim – Maaş Avans Talepleri – Detay/Düzenle ile açılan ekranda İsim alanı talep Sebebi olarak düzenlenerek hata giderilmiştir.

14-İlanlarda “Yayın bitiş tarihi” İçinde Bulunduğumuz Gün Olduğunda , İlan Yayında Gözükmüyor

İlanlarda “Yayın bitiş tarihi” içinde bulunduğumuz gün olduğunda , ilanın yayında görünmesi sağlanmıştır.

15-IKB2E/Performans Değerlendirme Formuna Özlüğe Ait Bölüm/Departman/Birim/Pozisyon Bilgileri Gelmiyor

IKB2E/Performans Değerlendirme Formuna Özlüğe Ait Bölüm/Departman/Birim/Pozisyon bilgilerinin gelmesi sağlanmıştır.

16-Saat ve Dakika Olarak İzin Girildiğinde Gelen Mail Bilgisinde Dakika Olan Kısım Gelmiyor

Saat ve dakika olarak izin girildiğinde gelen mail bilgisinde dakika olan kısım gelmesi sağlanmıştır.

17-Org. Yönetimi Modülü Olmayan NetsisHr’da Özlük Organizasyon Ataması Olmayan Personelde Evrak Eklemek İstendiğinde Verilen Uyarı Mesajından Sonra Evrak Ekleme Penceresini Kapatırken , “İşlem Sırasında Beklenmeyen Hata Oluştu ” Mesajı Veriliyor

Org. Yönetimi modülü olmayan NetsisHr’da özlük organizasyon ataması olmayan personelde evrak eklemek istendiğinde verilen uyarı mesajından sonra evrak ekleme penceresini kapatırken , “işlem sırasında beklenmeyen hata oluştu ” mesajı verilmesi düzeltilmiştir.

18-Yeni Rapor Tasarımı Yaparken Veri Kaynağı Serbest SQL Seçilerek Rapor Tasarlanamaması

Sql sorgusunda geçen tablolar TBLREPORTSOURCE tablosuna eklendikten sonra, “Serbest SQL” seçimi ile rapor tasarlanabilmesi sağlanmıştır.

19-IKB2E/İzin İşlemleri/Çalışanların İzin Durumu Ekranında ” Bütün Çalışanları Göster” Combosunda Seçilen Seviyelere Göre Listeleme Yapılmıyor.

Çalışanların İzin Durumu Ekranının ” Bütün Çalışanları Göster” filtresindeki seçime göre çalışması sağlanmıştır.