9.0.15 sürüm yenilikleri

Fatura Modülü

• FATURA\ KDVOZELMATRAH özel parametresi tanımlandığında, Satış Faturası Kalem Bilgileri ekranında “Özel Fiyat” alanı sorulmakta ve böylece kdv tutarı (Fiyat-Özel Fiyat) üzerinden hesaplanmaktadır. Özel Fiyat alanına malın Alış Bedeli, Fiyat alanına da satış bedeli girilmelidir. Toplamlar alanındaki diğer hesaplamalarda yine kalemlerde girilen Fiyat alanı baz alınacaktır. Bu şekilde kaydedilen faturalarda iskonto, ek maliyet gibi tanımlamaların olmaması gerekmektedir.

• E-Fatura İşlemleri\Birim Eşleştirme \Ölçü Birim Eşleştirme ekranına DMK (Desimetrekare) ölçü birimi eklendi.

• EFATURA\ALISFATNOYIL özel parametresi tanımlandığında e-faturadan alış faturası oluşturma ekranında oluşan Fatura numarasında yıl kodu olması desteklendi. Özel parametre olmadığı durumda oluşan fatura numarasında yıl kodu bilgisi bulunmamaktadır.

Dekont Modülü

• Genel dekont kayıtları, dekont saha 2 sekmesinde export tipi alanına “28- Diğer-16” eklendi.

• Kullanıcı E-Posta Tanımlamaları ekranında İşlemler alanına “Dekont Silme” seçeneği eklendi. Böylece dekont modülünde “Dekont Silme” işlemi yapıldığında tanımlı kullanıcıya e-posta gönderilmesi desteklendi.

Muhasebe Modülü

• Referans Mizan raporunda ön sorgulama 1’e “Hesap Türü” grubu eklendi. “Muhasebe kodları dökülsün” seçeneği işaretlendiğinde bu alan aktif olup istenilen hesap türü kırılımına göre rapor alınabilmesi sağlandı.

• Mükellef Ve Düzenleyen Bilgileri\Defter Bilgileri ekranına “Mali dönem başlangıcı farklı olduğunda e-defter periyot başlangıç günü ay başı yapılsın” seçeneği eklendi. Bu seçenek işaretlendiğinde örneğin Dönem Başlangıcı tasfiye gibi bazı nedenlerle 19-01-2018 olsa bile e-defter onaylama ekranında Başlangıç Tarihi 01-01-2018 yani ilgili ayın başı olarak oluşturulacaktır. Seçenek işaretlenmediği durumda ise Başlangıç Tarihi 19-01-2018 olarak oluşturulacaktır.

• Muhasebe Hesapları Kur Farkı Hesaplama ekranına referans ve proje kodu desteği getirildi. Referans kodu ile oluşan fişe referans kodu atanabilmesi, proje kodu ile de kur farklarının proje kodu kırılımı ile oluşturulması sağlandı.

• B Formu beyanname XML’i 6. versiyona güncellendi.

• Muhasebe Kur Farkı Kayıtları Silme ekranına Proje Kodu Kırılımı seçeneği ve Proje Kodu aralığı eklendi. Bu seçenek ile oluşturulan kur farkı fişlerinin proje kodu kısıtı verilerek silinebilmesi sağlandı.

Cari Modülü

• Cari kullanım tipi “Şubeli Cari” seçiliyken, şubeden ödeme emri oluşturulduğunda kendi şubesinin hareketleri için ödeme emri oluşturulması desteklendi.

• E-Mutabakat Yönetimi\Parametrelerim ekranına Şube Tanımları alanı eklendi. Bu ekranda şube bazında Kullanıcı Adı ve Şifre alanları tanımlandığı zaman, mutabakat kayıtları ilgili şube için tanımlı entegratör hesabına gönderilecektir. Şube Tanımları ekranında bir tanımlama yapılmaz ise eskiden olduğu gibi E-fatura ayarlarındaki E-Mutabakat tanımları dikkate alınacaktır.

• E-Mutabakat Yönetimi ekranına Ön izleme için Kısıt verilebilecek alan eklendi böylece bu alanda verilen kısıta uygun kayıtlar ön izleme bölümüne gelmektedir. Bu ekrandan ayrıca ön izleme bölümüne gelecek kayıtlar için istenilen alana göre sıralama da yapılabilmektedir.

Bordro Modülü

• Çalışanlara Ait Kimlik Bildirme Belgesi Formuna, Personel Sabit Bilgileri\Personel Ek Bilgileri-1 ekranındaki “Telefonu” bilgisinin basılması desteklendi

Dış Ticaret Modülü

• Dış ticaret modülüne “İhracat – İthalat Masraf Raporu” eklendi. Bu rapor ile ithalat veya ihracat dosyalarına bağlı bulunan masrafların raporlanabilmesi sağlandı.

• Dış ticaret parametrelerinde “Masraf Dekont Kayıtları Kümüle Edilsin” seçeneği işaretliyken ihracat veya ithalat masraf dekont kayıtlarında masraf kodu muhasebe kaydının yevmiye fişinde cari veya banka bazında kümüle edilmesi sağlandı.

Genel
• NetUpdate.exe ile güncelleme yapıldıktan sonra eski dll’leri “…\Enterprise9\UpdateYYYYAAGG” klasörüne atılması sağlandı.

• Hesap makinesinde klavyede ESC tuşu ile hesap makinesinin temizlenmesi sağlandı.

• Klavyede CTRL’ye basılı tutarak şirket değişikliği yapıldığında şirketten çıkış yapılırken tüm pencereler kapanıp yeni giriş yapılan şirkette geri açılması sağlandı.

• SQL Server 2016 ve üzeri için satır bazı güvenlik desteklendi. Satır bazı için script yazılırken dikkat edilmesi nokta; örneğin a kullanıcısı için b ile başlayan stok kodlarını görmemesi yönünde kısıtlama yapıldı. a kullanıcısı maliyet oluşturma çalıştığında maliyet hesaplamalarına b ile başlayan stoklar dahil edilmeyecektir ve maliyet sonuçları hatalı oluşacaktır.

• Masa üstündeki Diğer menüsü altına “Klavye Kısayolları Listesi” eklendi. Bu liste üzerinden programda kullanılan klavye kısayollarına ve açıklamalarına ulaşılabilir.

• Netsis’i kullanırken gri ekran üstte Netsis penceresi onun altında kaldığı ve ekrana müdahale edilemediği durumlarda klavyede ESC tuşuna basılırsa gri ekranın kapanması ve altta kalan pencereye müdahale edilebilmesi sağlandı.

• Menü ağacı sabitleme işaretli ise şirket değişikliği yapılsa bile işaretin kalkmaması desteklendi.

• Netsis ana menü ekranında bulunan “Çalışma Alanı” altındaki “Menü Ağacı, Masaüstlerim, Eklentiler” alanlarının şirket değişikliği yapılsa bile en son değişiklik yapılan şekli ile gelmesi desteklendi.

Stok Modülü

• Stok hareketleri sağ tık “Seri Bilgisi İzleme” ekranında gridin seri no alanına göre sıralanması sağlandı.

• STOK / DOVIZ_FIYAT_NET_OLUSTURULSUN özel parametresi kullanıldığında döviz fiyatının stok hareket kayıtlarına net fiyat yani kdv ve iskontolar düşülmüş fiyat olarak gelmesi desteklendi.

Talep-Teklif Modülü

• Satın Alma Teklif Siparişleştirme işleminde Oluşacak Belge ekranına “Aynı Kalemden Oluşmuş Siparişleşmemiş Teklifler Kapatılsın” seçeneği eklendi. Bu seçenek işaretlendiğinde sadece aynı kaleme ait teklifler kapatılmaktadır.

• Talep/Teklif Siparişleştirme ekranlarının Oluşacak Belge sekmesine eklenen “Kalemlerin Yükleme Tarihi Değiştirilsin” seçeneği ile sipariş belgesindeki kalemlerin yükleme tarihinin, bu alana girilen tarihe göre değişmesi sağlandı. Bu seçeneğin kullanılabilmesi için fatura sipariş parametrelerindeki “Sipariş kaydında her satırda teslim tarihi sorulsun” parametresi işaretli olmalıdır.

Çek – Senet Modülü

• Müşteri/Borç Çek/Senet modüllerinde “Verene Göre Çek Listesi” ve “Verilene Göre Çek Listesi” raporlarına proje kodu alanı eklendi, kısıt verilmesi sağlandı.

İş Akış Modülü

• Açık işlerin onaylanması ekranında modül sekmelerindeki grid yenilendi. Bu grid ile istenildiği gibi filtreleme yapılabilir. Sağ tık menüsü ile işlem detayları görülebilir.

• Açık İşlerin Kapatılması ekranında Fatura Kayıtları, Sipariş Kayıtları ve Talep-Teklif Kayıtları sekmelerinde griddeki kaydın Belge Numarasının üzerine çift tıklayınca ilgili belgenin açılması desteklendi.

Banka Modülü

• Rotatif krediler için faiz işleme/kapatma ekranında “Ara Ödeme” seçeneği eklendi. Böylece rotatif kredilerde faiz ödeme tarihinden önce, ara ödeme yapılabilmesi desteklendi.

Sanayi Modülleri

• İş Emri Malzeme Talep ekranından toplu şekilde oluşturulan depolar arası transfer kayıtlarında bileşen bazında kümülasyon yapabilme desteği sağlanmıştır. Bu durumda DAT fişindeki iş emri numarası alanı boş bırakılacaktır ve stok kodu + depo kodu bazında transfer edilecek bileşen miktarları toplu olarak tek satır halinde aktarılacaktır. (Üretim > İşlemler > İş Emri Malzeme Talep)

• İş Emri Malzeme Talep ekranından oluşturulan depolar arası transfer belgelerinde, seri takibi yapılan bileşenler için FIFO seri oluşturma desteği sağlanmıştır. (Üretim > İşlemler > İş Emri Malzeme Talep)

• Stok planlama kayıtları ekranında “Planlama-2” sekmesinde stok kodu bazında “üretim giriş depo” ve “üretim çıkış depo” tanımlarının yapılabilmesi desteklenmiştir. “Üretim Sonu Kaydı” ve “Serbest Üretim Sonu Kaydı” ekranlarında “Depo Önceliği” olarak “Üretim Depolarını Kullan” seçeneği işaretlenirse işlem gören her bir stok kodu için stok planlama kayıtlarındaki üretim giriş ve çıkış depoları kullanılacaktır. Eğer stok planlama kayıtlarında bir tanımlama yoksa, üretim sonu kaydı ekranında girilen depo kodları kullanılacaktır. (Stok > Kayıt > Stok Planlama Kayıtları)

• MRP modül parametrelerinde “MGP Oluşturmada Satıcı Siparişleri İçin Firma Takvimi Kontrol Edilsin” seçeneğinin işaretli olduğu durumlar için malzeme gereksinim planlama işleminde performans iyileştirmesi yapılmıştır. (MRP > Kayıt > Malzeme Gereksinim Planlama)

• Malzeme gereksinim planlama işleminde malzemelere ait rezervasyon kayıtlarının getirilmesi için performans iyileştirmesi yapılmıştır. (MRP > Kayıt > Malzeme Gereksinim Planlama)

• MRP çalıştırdıktan sonra dökülen sonuç raporuna ileri kısıt verebilme desteği getirilmiştir. MRP çalıştırma parametreleri ekranında ileri kısıt girilerek raporların bu kısıta uygun şekilde getirilmesi sağlanabilir. (MRP > Kayıt > Malzeme Gereksinim Planlama)

• “Bakım Emirleri” girişini daha basit ve hızlı hale getirebilmek için yeni ekran tasarımı yapılmıştır. (Makine Bakım > Kayıt > Bakım Emirleri)

• “Bakım Talep Kayıtları” girişini daha basit ve hızlı hale getirebilmek için yeni ekran tasarımı yapılmıştır. (Makine Bakım > Kayıt > Bakım Talep Kayıtları)

• “Bakım Talep Kontrol” girişini daha basit ve hızlı hale getirebilmek için yeni ekran tasarımı yapılmıştır. (Makine Bakım > Kayıt > Bakım Talep Kontrol)

• “Bakım Planlama” ekranında kaynaklar için tanımlanmış periyodik bakım talimat şablonlarının dikkate alınması ve kaynaklar için de periyodik bakım planı çıkarılması desteklenmiştir. (Makine Bakım > Kayıt > Bakım Planlama)

• “Talimat Şablonları” ekranındaki “Durum Bazlı Sıklık” tanımlarının kaynak kodları için de desteği sağlanmıştır. (Makine Bakım > Kayıt > Talimat Şablonları)

• Otonom bakım kapsamında operatörün işe başlamadan önce kendi başına yapabileceği kontrollerin (basit bakım işlemlerinin) bakım talimat şablonunda tanımlanabilmesi desteklenmiştir, bu kapsamda talimat şablonlarına yeni bir bakım kategorisi olarak “Otonom Bakım” seçeneği ekleniştir. Ayrıca otonom bakım kayıtlarının makine veya kaynak bazında girişi için yeni bir ekran tasarımı yapılmıştır. (Makine Bakım > Kayıt > Otonom Bakım)

• “Bakım Emirleri” girişinin Netopenx desteği sağlanmıştır.

B2B Yenilikleri

• İletişim formuna dosya eklenebilmesi desteklenmiştir. (İletişim formuna desteklenen formatlarda dosyaların eklenebilmesi ve yetkili kullanıcı tarafından ekleriyle birlikte bu mesajların görüntülenebilmesi desteklenmiştir. ) ( http://localhost/B2B/orderflow/contact/contact )

• Kalem bazında ‘Ödeme Günü – Vade günü’ desteği sağlanmıştır. ( “Ayarlar > Sipariş Ayarları > Ekran Ayarları > Sipariş Kalem Bilgileri > Ödeme Günü” )

• “Stok giriş tarihi gösterilsin” özelliği kullanıldığında giriş tarihi bilinen ve bilinmeyenler için aynı ikon farklı renklerle desteklenmiştir.

• Bildirimler bölümünün yetkiye bağlanması desteklenmiştir. ( “Ayarlar > Portal Ayarları > Bildirim Merkezi” bölümünde bulunan bildirimler de, “Ayarlar > Yetki Ayarları > Kullanıcı Grupları > Grup Hakları” altında aşağıdaki şekilde yetkilendirilmiştir: * Bildirim Merkezi > Bekleyen Sipariş Onayı: Grup Hakları > “Sipariş Onaylayabilme” yetkisine bakmaktadır.

• Bildirim Merkezi > İletişim (Helpdesk): Grup Hakları > İletişim – “Yardım Masası Görüntüleme” yetkisine bakmaktadır.

• Bildirim Merkezi > Askıda Kalan Ödeme: Grup Hakları > “Askıda Kalan Ödemeleri Görüntüleme” yetkisine bakmaktadır. )

• “Yeni Kullanıcı > Mevcut kullanıcılar > B2B için kullanıcı eşleme” butonu ile açılan sayfada şifre güncellemeden de, sadece e-posta adresi değiştirip “Kaydet” butonuna basılarak e-posta adresinin değiştirilebilmesi desteklenmiştir.

• Onay sürecinde aynı anda onaylanan siparişler için tekrar işlem görülmesi engellendi.

• Ödeme başarılı ve sipariş kayıt işlemi başarısız olma durumunda kullanıcıyı bilgilendirmek üzere “Ödeme Alındı” bildirimi gösterilmesi desteklendi.

• Birinci ölçü birimi dışında ölçü birimi kullanıldığında “sipariş onay mailinde” ‘miktar’ ve ‘tutar’ alanlarının uygun katsayı ile çarpılmadan gösterilmesi sorunu giderildi.

• Başarısız olan bazı ödemelerin “Ödemelerim” ekranlarında görünmemesi sorunu giderildi.

• B2B tarafından oluşturulan Türkçe karakter içeren kullanıcılar için, Giriş (Login) ekranında büyük ya da küçük harfle giriş yapıldığında oturum (session) sorunu yaşandığından müşteriler görüntülenmeyebiliyordu, sorun giderildi.

• Vade günü değiştirilmesine rağmen sipariş kayıt sonrası vade gününün değişmemesi ile ilgili sorun giderildi.

• Sepetten son ürünü de silince sepet ekranı “Sepetinizde stok bulunamadı. Sepetinize ürün eklemek için ürün arama sayfasını kullanabilirsiniz.” ekranı ile güncellenmiyordu, sorun giderildi.

• “Yeni kullanıcı açma” işlemi sırasında isim 11 karakterden fazla ise ya da SSO üzerinde domain kullanıcı (active directory) kullanımı var ise uzunluk sebepli hata alınabiliyordu, sorun giderildi.

• Döviz ismi 5 karakterden büyük ise, dövizli stoklar sepete eklenirken hata geliyordu, 30 karaktere çıkarılarak sorun giderildi.

• Bazı alternatif ürün tanımı olan stokların aramasında hata geliyordu. Tutarsız data kayıtlarından dolayı çıkacak hata engellendi, hareket kaydı (log) atılması sağlandı.