9.0.14 sürüm yenilikleri

Fatura Modülü

1-E-fatura Logo Entegratör kullanımında, e-faturanın alias bazında ilgili şubeye kaydedilmesi sağlandı. Temelset klasörü altında branch.config dosyası oluşturularak, dosya içerisinde şube ve alias eşlemeleri yapılmalıdır. E-fatura, gelen e-faturanın alias bilgisinin branch.config dosyası içerisindeki tanımlı olduğu şubeye kaydedilecektir. Eğer alias bilgisine yönelik bir şube tanımı yok ise otomatik olarak entegratör ayarlarında

girilen şubeye kaydedilecektir.

2-İade tipli e-fatura senaryosunun her durumda TEMELFATURA olması sağlandı. Faturanın senaryosu ticari olsa bile, taslak oluşturma işleminde iade tipli e-faturalar için senaryo TEMELFATURA olarak oluşturulmaktadır.

3-İrsaliye faturalama işleminde, Yeni Fatura Bilgileri sekmesine “Döviz Kurları Güncellensin” seçeneği eklendi. İşaretlendiğinde irsaliyedeki kur bilgisinin, fatura tarihine göre

güncellenmesi sağlandı.

4-E-Arşiv Giden Kutusu ve Toplu E-Arşiv Basımı ekranlarına eklenen “Tarih Kısıt Türü” alanı ile kayıt tarihine ya da fatura tarihine göre sorgulama yapılması sağlandı.

5-Ambar fişi muhasebeleştirme işlemi sonucunda “Muhasebe Fiş Listesi” raporu açılarak, oluşan fişin gösterilmesi sağlandı.

6-Toplu E-Arşiv Basımı ekranındaki gride “Fatura Tarihi” alanı eklendi.

7-Gelen kutusu > fatura bazında ekranında fatura ile eşleşmiş belgelerde sağ tıkta belge detay görüntüle ile dekontların görüntülenmesi sağlandı. Belge detayı sadece kullanıcı dekontun oluşturulduğu şubedeyse görünebiliyor.

Dekont Modülü

1-Dekont Kaydında B Formu Seçili Gelmesin” parametresi işaretlendiğinde, DEKONT/BFORM_ISARETLI_GELMESIN özel parametresi tanımlanmaktadır. Özel parametrenin Değer alanına 0 yazıldığında tüm şirketlerde, şirket kodu yazıldığında ise sadece o şirkette uygulanması desteklendi. Birden fazla şirkette uygulanması için ise şirket kodları, araya virgül konularak yazılmalıdır (Örn: SIRKET1,SIRKET2).

Muhasebe Modülü

1-Fatura alış/satış parametrelerindeki Ek maliyet-1 tanım alanında ‘STOPAJ’ değeri varsa ve girilen Ek maliyet-1 değeri 0’dan küçükse, B formu raporuna stopaj düşülmemiş matrahın getirilmesi sağlandı.

Dizayn Modülü

1-E-İhracat belgeleri için dizaynda InvoiceLine-Shipment-GrossWeightMeasure- Value/UnitCode ve InvoiceLine-Shipment-NetWeightMeasure-Value/UnitCode XML
Tag’leri desteklendi. Value alanına ağırlık değeri, UnitCode alanına da ölçü birimi eşleştirmesi yapılmalıdır.

Bordro Modülü

1-Bireysel Emeklilik Tahsilat Raporu’na “Sigorta Şirketi No” alanı eklendi. Birden fazla sigorta tanımı olması durumunda, bu alandan kısıt verilerek ilgili sigorta şirketine ait kayıtlar raporlanabilir.

Dış Ticaret Modülü

1-İthalat ve ihracat masraf dekont kayıtlarına miktar alanı eklendi. Bu alan dekont parametrelerinde “Miktar Bilgisi Girişi Yapılacak mı?” seçili olduğunda aktif, seçili değilse pasif görünecekti.

Genel

1-Netsis 3 serisi için “Ekstra” seçeneğinin altına Akıllı kod ile ilgili ekranlar eklendi.

Sanayi Modülleri

1-İleri üretim planlama uygulamasında “montaj hattı” tipindeki makinelerde montaj hattı dengeleme desteği getirilmiştir. Bu sayede kullanıcı, montaj hattında yapılacak alt operasyonların öncül-ardıl ilişkilerini ve sürelerini tanımlayarak istediği çevrim süresini sağlayacak en iyi tasarımı raporlayabilir. Ayrıca montaj hattı dengeleme sonucunda bulunan çevrim süreleri kullanıcının verdiği çevrim süresinden daha iyi ise, bu yeni sürelerin ileri üretim planlama tanımlarındaki çevrim sürelerine topluca aktarılması mümkündür. (MRP Modülü > İleri Üretim Planlama > Kayıt > Montaj Hattı Dengeleme)

2-Kestirimci bakım kapsamında “Arızalar Arası Ortalama Süre Analizi (MTBF)” desteklenmiştir. (Makine Bakım Modülü > Raporlar > Arızalar Arası Ortalama Süre Analizi). Bu sayede makine bakım modülünü kullanarak arıza ve bakım kayıtlarını takip eden kullanıcılar, geçmişteki verilerden yola çıkarak makine veya kaynaklara ait aşağıdaki verileri raporlayabilirler:
◦Makine veya kaynak bazında arızalar arasında geçen sürelerin ortalaması

(MTBF – Mean Time Between Failures)
◦Makine ve kaynaklar bazında tamir için harcanan ortalama süreler (MTTR – Mean Time To Repair)
◦Makine veya kaynağın bir sonraki planlanan bakıma kadar arıza yapmadan çalışabilme olasılığı (Reliability – Güvenilirlik)

3-Kestirimci bakım kapsamında makineler veya kaynaklar için proses kontrol kaydı girilirken, istatistiksel kontrol grafiğindeki limitlerin dışına çıkılması durumda, otomatik olarak düzeltici-önleyici bakım talebinin açılması desteklenmiştir.

4-Makine bakım modülü ve kaynak yönetimi entegrasyonu kapsamında aşağıdaki makine bakım ekranlarında kaynak koduna ait kayıtların da girilmesi desteklenmiştir. Böylece kalıp, teçhizat vs. gibi kaynakların bakım ve tamir işlemlerini makine bakım modülü üzerinden takip etmek mümkün hale gelmiştir:
◦Bakım Emirleri Ekranı
◦Bakım Talep Kayıtları Ekranı
◦Talimat Sözleşmeleri Ekranı
◦Bakım Sözleşmeleri Ekranı
◦Bakım Talep Kontrol Ekranı

5-İleri üretim planlama uygulamasında güncel MRP sonuçlarını kullanarak henüz açılmamış iş emirlerinin çizelgelenebilmesi desteklenmiştir. Böylece MRP sonuçlarından iş emirlerini açmadan da çizelgeleme sonucunu almak mümkün hale gelmiştir.

6-“Maliyet Muhasebesi > İşlemler > Birim Katsayı Güncelleme” ekranında script desteği getirilmiştir, böylece kullanıcılar kendilerine özel formülasyonları script yardımıyla yazarak uyarlama yapabilecektir. Ayrıca birim katsayıları topluca aktarabilmek için “Excel’den Aktar” ve “Excel’e Gönder” desteği sağlanmıştır. Örnek bir script kodu aşağıdaki gibidir:

”Mamul Grup Kodu MAMUL1 ise birim katsayı 12.20 olarak ayarlanıyor,
”Mamul Grup Kodu MAMUL2 ise birim katsayı 15 olarak ayarlanıyor,
”Diğer bütün mamul grup kodları için birim katsayı 15 olarak ayarlanıyor.
”NOT: Veritabanı üzerinden sorgu çekebilmek için SEARCHQUERY nesnesi kullanılabilir.
If YENIBIRIMKATSAYI.GrupKodu = “MAMUL1” Then YENIBIRIMKATSAYI.YeniKatsayi = 12.20
ElseIf YENIBIRIMKATSAYI.GrupKodu = “MAMUL2” Then YENIBIRIMKATSAYI.YeniKatsayi = 15
Else
YENIBIRIMKATSAYI.YeniKatsayi = 20
End If

7-“Maliyet Muhasebesi > Raporlar > Maliyet Veri Kontrol Raporu” içim aşağıdaki 4 yeni kontrol eklenmiştir:
◦Stok bakiyesi eksiye düşen stok kodları
◦Faturalaştırılmamış satış irsaliyeleri
◦Maliyet devir kaydı hatalı veya eksik olan kodlar
◦Yan ürünler için varsayılan ortalama maliyetler 30-12-2078 tarihine girilmelidir.

8-“Mamul Parçalama” işleminin Netopenx’de desteği sağlanmıştır.

9-“Ters Üretim Sonu Kaydı” işleminin Netopenx’de desteği sağlanmıştır.

10-İleri üretim planlama uygulamasında kaynaklar için çıkarılan tahmini bakım planı önerilerinin “Makine Bakım > Kayıt > Bakım Planlama” ekranında gösterilmesi ve bu sayede planlı bakım emirlerinin açılması desteklenmiştir.

11-“MRP > Kaynak Yönetimi > Kayıt > Kaynak Hareketleri” ekranında kaynaklar için makine bakım modülünden girilen bakım emirlerinin de gösterilmesi sağlanmıştır, böylece kaynaklar için tamire gidiş-dönüş hareketleri bakım emirleri üzerinden yönetilebilecektir.

12-İleri üretim planlama uygulamasının algoritma kütüphanesinde yer alan “Genel Algoritma” için %20’ye varan performans iyileştirmesi

13-İleri üretim planlama uygulamasının algoritma kütüphanesinde yer alan “Genel Algoritma” için sıralama kriterleri seçeneklerine aşağıdaki yeni değerler eklenmiştir:
◦Stok kartı – Kullanıcı tanımlı sahalar
◦Stok Kartı – Rapor Kodları (Kod-1, Kod-2 vs.)
◦Ürün grubu

B2B Yenilikleri

1-Tahsilat | İş Bankası 3D Pay modeli desteklendi.

2-Tahsilat | Garanti 3D modelinin desteklendi.

3-Gönderilmeyen e-postalar için rapor ve tekrar tetikleme ekranı desteklendi.

( Raporlar > E-posta Raporu özelleşmiş menü kullanılıyorsa menüye manuel eklenmelidir. )

( “Ayarlar > Yetki Ayarları > Kullanıcı Grupları > Grup Hakkı > E-Posta Raporu Görüntüleme Yetkisi” verilmiş olmalıdır. )

4-Sepet ekranında “toplam miktar” alanında birinci ölçü biriminde gösterilmesi desteklendi.

5-Sipariş onay ekranında kolon sıralamaları ve sepetim ekranından onay verdikten sonra gelen onay sayfalarında da kolon sıralamasının aynı çıkması desteklendi.

6-Tahmini geliş tarihinin stok detayda da gösterilmesi desteklendi.

7-Yeni iletişim kaydında açılan modal ekranın form özelleştirilebilir hale getirilmesi desteklendi.

8-Sipariş sürecinde aktif sanal pos yok ise, ödeme adımında kredi kartı seçeneğinin görüntülenmesi desteklendi.

9-Yeni sipariş ekranı modal olarak açıldığında form özelleştirme çalışması desteklendi.

10-Net Fiyat alanı güncellenebilir değilken hatalı gösterme sorunu giderildi.

11-Seviye kontrolü onaylanmış ya da üst kademeye gönderilmiş işlem için tekrar işlem görmesinin engellenmesi desteklendi.

12-İşbankası 3D OOS ödemede ‘1’ Kredi kartı ödemesi başarısız hatası düzeltildi.

13-Minör hataların giderilmesi sağlandı, süreçlerde iyileştirmeler yapıldı.