9.0.13 sürüm yenilikleri

Talep/Teklif Modülü

1-Talep/Teklif Siparişleştirme ekranlarının Oluşacak Belge sekmesine eklenen “Kalemdeki Teslim Tarihine Yansıt” seçeneği ile kalemlerdeki teslim tarihinin, yeni oluşacak belge için girilen teslim tarihi olması sağlandı.

Fatura Modülü

1-Fatura raporlarına “Ambar Fişi – D.A.T. İzleme” raporu eklendi. Depolar Arası Transfer ve Ambar Giriş/Çıkış Fişleri için belge detaylarının izlenebilmesi sağlandı.

2-E-Fatura İşlemleri menüsünün altına “Toplu E-Fatura XML Aktarımı” ekranı eklendi. Burada girilen kısıtlara göre belirtilen dizine fatura XML dosyalarının toplu şekilde aktarılması sağlandı.

Bordro

1-PERSONEL\ AGIDENONCEARGEGVTERKINDUSULSUN özel parametresi tanımlandığında Arge uygulamasında önce gelir vergisi tutarından arge gelir vergisi terkininin düşmesi daha sonra kalan rakam üzerinden agi hesaplanması desteklendi. Standart uygulamada gelir vergisinden önce agi sonra arge gelir vergisi terkini düşmektedir.

Dış Ticaret Modülü

1-İhracat dosya işlemlerinde çeki listesinde oluştururken paket sayısının veritabanına kaydedilmesi sağlandı.

2-İhracat ve ithalat dosya işlemlerinde irsaliyelerim sekmesindeki kısıt ekranında müşteri siparişe göre kısıt verilebilmesi sağlandı.Dekont parametrelerine “İhracat Kapatma Döviz Takibi” parametresi eklendi. Dekonttan ihracat kapatma sırasında fiili kur burada seçili alana göre gelmesi sağlandı.

Banka Modülü

1-Taksitli ve uzun / orta vadeli krediler için Faiz İşleme – Kapatma ekranında erken kapatma seçeneği desteklendi. Erken kapatma kullanılabilmesi için kredi açılışında “Ödeme Planı Kullanılmasın” seçili olmalıdır. Faiz İşleme – Kapatma ekranında erken kapatma seçeneği işaretlendiğinde ilgili kredinin kalan tüm taksitleri kapatılması sağlandı. Eğer bankanın uyguladığı erken kapatma cezası bulunuyorsa “Erken Kapatma Ceza Oranı” alanından bu ceza oranı girilebilir. Erken kapatma tutarının (Kalan ana para + Faiz tutarı + Vergiler (KKDF, BSMV vs.) + Erken kapatma cezası) şeklinde hesaplanması sağlandı. Faiz tutarı ise en son ödenen faiz tutarına kredinin kapatıldığı gün sayısına oranı ile hesaplanması sağlandı.

Genel

1-Menü ağacını ekrana sabitleme desteği getirildi.

2-Merkezi Kimlik Yönetimi ekranındaki Menü modülüne “Arka Plan Resmini Düzenle” yetkisi eklendi. Bu yetkinin verildiği kullanıcılar “Arka Plan Resmini Düzenle” ve “Varsayılan Masaüstü Resmini Kullan” işlemlerini yapabileceklerdir.

3-Kolon bazında geçerlilik değerlerine TBLCARISK nesnesi eklendi.

4-Dosyaya bağlanmış ve dosyası kapatılmış dış ticaret belgelerinin yeni yıl şirketine aktarılmaması sağlandı.

Sanayii Modülleri

1-“Maliyet Muhasebesi > Kayıt > Maliyet Hesaplatma” işleminde esnek yapılandırma kodu bazında maliyet hesabı desteklenmiştir. Esnek yapılandırma bazında maliyet hesaplayabilmek için maliyet muhasebesi parametrelerinden “Esnek Yapılandırma Bazında Maliyet” seçeneği işaretlenmelidir.

2-“Stok > İşlemler > Maliyet Oluşturma” işleminde esnek yapılandırma kodu bazında maliyet hesabı desteklenmiştir.

3-“Stok > Raporlar > Serbest Maliyet Ambar Raporu” için esnek yapılandırma kodu bazında rapor alınabilmesi desteklenmiştir.

4-“Maliyet Muhasebesi > Raporlar > Hat Bazında Maliyet Raporu” için esnek yapılandırma kodu bazında rapor alınabilmesi desteklenmiştir.

5-“Makine Bakım > Kayıt > Bakım Planlama” ekranının kullanımını kolaylaştırmak amacıyla ekran tasarımı yeniden yapılmış ve modernize edilmiştir.

6-“Makine Bakım > Kayıt > Talimat Şablonları” ekranındaki “Makineler” sekmesinde durum bazlı sıklık tanımlarının yapılabilmesi desteklenmiştir. Aşağıdaki tipler bazında durum bazlı sıklık tanımlanabilmekte ve üretim akış kaydı atılırken ilgili durum sağlanıyorsa otomatik olarak bakım talebi açılmaktadır:
•Toplam üretim miktarı : Bakım başlangıç tarihinden itibaren UAK üzerinden makine bazında atılan toplam üretim miktarı (Örneğin A makinesinde toplam üretim miktarı 5000 adet olduğunda)
•Toplam üretim süresi: Bakım başlangıç tarihinden itibaren UAK üzerinden makine bazında atılan toplam üretim süresi (Örneğin A makinesinde toplam üretim süresi 10000 dakika olduğunda)
•Son bakımdan itibaren geçen süre: Makine üzerinde girilmiş olan son bakım emrinin bitiş tarihinden itibaren atılan toplam UAK üretim süresi (Örneğin A makinesinde son bakımdan itibaren geçen süre 10000 dakika olduğunda)
•Son bakımdan itibaren üretilen miktar: Makine üzerinde girilmiş olan son bakım emrinin bitiş tarihinden itibaren atılan toplam UAK üretim miktarı (Örneğin A makinesinde son bakımdan itibaren geçen üretim miktarı 5000 adet olduğunda)

7-“Üretim > Kayıt > Serbest Üretim Sonu Kaydı” ekranından dinamik depolar üzerinde yapılan üretimler için aşağıdaki işlemlerin yapılabilmesi desteklenmiştir, işlemlere ulaşmak için “Fiş Üret” işleminden sonra grid üzerinde sağ klik yapılabilir:
•Hücre Toplama
•Hücre Yerleştirme
•Hücre Toplama-Yerleştirme İptali

8-“Üretim > Kayıt > İş Emri Girişi” ekranındaki sağ klik ile açılan “reçeteden iş emri oluşturma” işlemindeki grid ekranda yapılandırma açıklamalarının gösterimi desteklenmiştir.

9-“Üretim > Kayıt > Serbest Üretim Sonu Kaydı” işleminde sarf edilen malzemelere ait serilerin, iş emrine bağlı yapılan depolar arası transfer belgesinden getirilmesi parametrik olarak desteklenmiştir. Desteği aktif hale getirebilmek için Üretim parametrelerinden “Serbest Üretim Sonu Kaydında Malzeme Serileri D.A.T. Belgesinden Getirilsin” seçeneği işaretlenmelidir.

10-“MRP > Kayıt > Tahminleme İşlemleri” ekranındaki “Satış Verisi Oluşturma” sekmesinde faturalaştırılmamış satış irsaliyelerinin de dikkate alınması parametrik olarak desteklenmiştir. Desteği aktif hale getirebilmek için MRP parametrelerinden “Faturalaştırılmamış Satış İrsaliyeleri Dahil Edilsin” parametresi işaretlenmelidir.

11-“MRP > Kayıt > Tahminleme İşlemleri” ekranındaki “Satış Verisi Oluşturma” sekmesinde iade tipli alış irsaliyelerinin de dikkate alınması parametrik olarak desteklenmiştir. Desteği aktif hale getirebilmek için MRP parametrelerinden “İadeler Dahil Edilsin” parametresi işaretlenmelidir ve “İadeleri Paylaştırma Yöntemi” olarak LIFO-FIFO seçeneklerinden biri işaretlenmelidir. İade tipli alış irsaliyesi girilirken iadenin satış faturası belirtilmediği için FIFO veya LIFO yöntemlerinden biri kullanılarak iade miktarları satış faturalarına yedirilmektedir.

12-“Üretim Akış Kaydı > İşlemler > Fabrika Son Durumu” ekranında “Devam Ediyor” tipli üretim akış kayıtlarının dikkate alınması sağlandı. Bu destek sonrasında makinenin “Çalışıyor” durumunda görünebilmesi için “Devam Ediyor” tipli bir üretim akış kaydının olması gerekmektedir.

Özel parametre: “UAK”, “FABRIKASONDURUM_DEVAMEDIYOR”, 1

13-Netopenx – Çizelgeleme nesnesinde mevcut bir taslağı yükleme desteği getirilmiştir.

14-“MRP > Kayıt > Ana Üretim Planlama İşlemlerinde” kullanılmak üzere MRP parametrelerine “En Küçük (Tahmin, Sipariş)” adıyla yeni bir ihtiyaç belirleme yöntemi eklenmiştir. Bu ihtiyaç belirleme yöntemi seçildiğinde, AÜP işleminde periyot bazında ihtiyaç hesaplanırken ilgili periyottaki müşteri siparişi ve tahminleme miktarlarından küçük olanı dikkate alınacaktır.

15-Makine bakım modülündeki bakım emri ve bakım talepleri kayıtları için genel olarak “Kullanıcı E-Posta Tanımlamaları” ekranında destek getirilmiştir. Böylece bakım emri açma-kapama veya bakım talebi onaylama-açma-silme gibi işlemlerde anlık olarak mail yoluyla bildirimler yapılabilmektedir.

16-“Üretim > Kayıt > Ürün Konfigüratörü” ekranında “Maliyet Hesaplatma” işlemi yapıldığında “Bileşen Maliyeti” tutarına ait detaylı maliyet analizinin raporlanabilmesi desteklenmiştir. Böylece bileşen maliyet tutarını oluşturan nakil gider tutarları raporlanabilir.

17-SolidWorks entegrasyonu için kullanılan add-in güncel SolidWorks versiyonlarına uygun olacak şekilde düzenlenmiş ve Netsis-Rest desteği getirilmiştir. Ayrıca kullanım kolaylığı sağlamak amacıyla yeni ekran tasarımı yapılmıştır. (Not: Bu güncelleme sonrasında Solidworks Add-in için ayrıca kuruluma gerek kalmamıştır, sadece Regkontrol yapılması yeterlidir)

18-“Üretim > Kayıt > Serbest Üretim Kaydı” işleminde sağ klik özelliği olarak “Fiş No Değişikliği” desteklenmiştir.

19-Makine bakım parametrelerindeki “UAK modülüne girilen arıza kayıtlarından, bakım emri otomatik oluşturulsun” seçeneğinin kapsamı genişletilerek aşağıdaki seçenekler getirilmiştir, böylece UAK modülünde arıza tipli bir kayıt girildiğinde parametrik olarak bakım emri veya bakım talebinin açılması sağlanmıştır:
•Hiçbiri
•Bakım Emri o Bakım Talebi

B2B Yenilikleri

1-Hata alan (askıda kalan) ödemeler için bildirim gösterilmesi desteklendi.

( Ayarlar > Portal Ayarları > Bildirim Merkezi > Bildirim Ekle > ‘ Askıda Kalan Ödeme’ + ‘Aktif’ ile bildirim eklemesi yapılır.)
(Askıda kalan ödeme olduğunda sağ üstteki bildirim alanında gösterilmesi sağlanır.)

2-Parametre kısıt widgetında boolean alan desteklendi.

( Widget Ekle > Parametre (Kısıt) > Ayarlar > “DataType”:4 )
(Bu değer seçildiğinde parametre kısıt ekranında ‘checkbox’ görüntülenir ve bununla işlem yapılabilir.)

3-Sipariş kalem kolonlarındaki değişikliğin sepet onay ekranına yansıtılması desteklendi.

( Ayarlar > Sipariş Ayarları > Ekran Ayarları > Sipariş Kalem Bilgileri > Sürükle bırak ile yapılan yer değişiklikleri;
Sepet Onay (..B2B/OrderFlow/Order/Confirm) ekranına da yansır.)

4-Advanced SQL widgetta “editable date” ve “editable double” alanlar desteklendi. (Advanced SQL widget içerisinde tarih ve ondalık değer girişi yapılabilmesi desteklendi.)

5-Sepete ürün eklerken miktar alanında enter tuşu ile ürün eklenebilmesi sağlandı.

6-Arama önerisinde yakın kelimelerin getirilmesinin parametrik hale getirildi.

( Ayarlar > Stok Ayarları > Ekran Ayarları > Arama Ayarları > Hızlı Arama Önerisi; “Kelime doğrulama yap” ve “Ürün listeleme yap” olarak 2 parametreye bölündü.

7-Ziraat Bankası – Sanal POS desteklendi.

8-Ödeme mailinde komisyon tutarı parametresi desteklendi.

( {_}{+}https://docs.logo.com.tr/public/nb/genel-ozellikler/ozellestirmeler/e-posta-sablon-ozellestirmesi+_
)
( {BaseAmountTitle} & {BaseAmount} /Asıl tutar/ {LateInterestTitle} & {LateInterest} /Vade Farkı/ )

9-Dinamik raporda bin’lik ayracı gösterilmesi desteklendi.

( NDS Ayarı sıfır iken de binlik ayracı gösterilmesi desteklendi. )