9.0.12 sürüm yenilikleri

Sene Sonu Devir

1-Cari devir ekranına “Bakiyesi 0 Olan Carinin Puan Bilgisi Aktarılsın” seçeneği eklendi. Bu seçenek işaretlendiğinde bakiyesi 0 olan carilerin de puan bilgisinin devir yapılması sağlandı.

Genel

1-Eklentiler arasına hesap makinesi eklendi. F4 klavye kısa yolu ile açılabilir, hesap makinesinden değer al, kopyala ve yapıştır ile hesap makinesinden değer alınabilir.

Muhasebe

1-KDV İcmali raporuna ithalat/ihracat belgelerinin getirilmesi sağlandı.

2-Şubeli Muhasebe Sistemi kullanıldığında merkez işletmeden alınan Tarih Aralıklı Mizan raporuna “İşletmeler Dahil Edilsin” seçeneği eklendi. İşaretlendiğinde İşletme Kodu Aralığı alanı aktif olmakta ve işletme aralığı verildiğinde rapora sadece o işletmelere ait, verilmediğinde ise tüm işletmelere ait veriler getirilmektedir. Ayrıca “İşletmeler Dahil Edilsin” seçeneği işaretlendiğinde “Kümüle Rapor” seçeneği aktif olmakta ve işaretlenirse rapor işletmelerin hesap kodu bazında toplam verisini, işaretlenmediği durumda ise veriyi işletme kodu bazında kırılım yaparak getirmektedir.

Fatura

1-İhracat dosya işlemleri ekranına, dosya oluşturma işlemine cari bağlantıları için “Bağlantı no” eklendi. Buraya bağlantı no girildiğinde, dosyaya eklenecek sipariş veya irsaliyelerin burada girilen bağlantı no ile eşleşen belgelerin gelmesi sağlandı.

2-E-Arşivi oluşturulan satış faturasında kod değişikliği yapılmak istendiğinde yeni girilecek cari kodun eskisi ile aynı vergi numarası veya TC kimlik numarası bulunması koşulu aranması sağlandı.

3-E-faturadan Genel Dekont Oluşturma ekranına Masraf Kodu alanı eklendi. Masraf kodu girilerek kaydedilen dekontun ithalat/ihracat dosya işlemleri ekranlarının Masraflar alanında görüntülenmesi sağlandı.

Stok

1-Modül bazında tarih kilitleme ile stok kartı kayıtlarının kitlenmesi sağlandı. Kayıt ekleme işlemi kilit tarih aralığı dışındaysa işlem yapılamaması sağlandı. Düzeltme işlemi için de yapılacak stokun kayıt tarihi kilit tarih aralığı dışındaysa işlem yapılamaması sağlandı.

Bordro

1-Bireysel Emeklilik Sigorta Şirketi Sözleşme Tanımlama ekranında ” Bireysel Emeklilik Firma İsmi” alanında seçilen şirket adına göre girilmesi gereken bağlantı bilgilerinin öndeğer olarak gelmesi desteklendi.

2-Daha önce girilen bağlantı bilgilerinin öndeğer olarak otomatik gelebilmesi için eski girilen bağlantı tanımlarının silinmesi ve daha sonra ilgili firma isminin seçilmesi gerekmektedir. Gerektiğinde öndeğer olarak girilen bilgiler üzerinde manuel düzeltme yapılabilmektedir.

3-Logo Bes uygulamasında oluşturulan log dosyalarında “Yanıt Tarihi” alanı dolu olan kayıtların silinmesi ,

4-Ayrıca Yanıt Tarihi boş ve Gönderim Tarihi 1 gün veya daha küçük olan kayıtların da silinmesi engellendi.

Çek / Senet

1-Müşteri çek ve senetlerinde çekin durumu ödenmiş yapıldığında “Ödeme Tarihi” alanı değişiminin kullanıcıya sorulması sağlandı.

Banka

1-Mt940 Parametreleri ekranına eklenen “Mt940 dosyasında tespit edilen kural bilgileri güncellensin” seçeneği işaretlendiğinde, kural kodu değiştiğinde tekrar aynı dosyada kural bilgilerinin güncellenmesi desteklendi.

Dış Ticaret

1-Dış ticaret parametrelerine “Cari İhracat Bilgilerinde Komisyoncu Tip Kısıtları Kullanılsın” seçeneği eklendi. İşaretlendiğinde, Cari İhracat Bilgileri ekranındaki cari rehberleri, Komisyoncu Tanımları ekranında belirtilen tiplere göre kısıtlanmaktadır.

Sanayi

1-“Maliyet Muhasebesi > İşlemler > Detaylı Maliyet Analizi” yolundaki işlem kaldırılarak “maliyet hesaplatma” işlemiyle bütünleştirilmiştir ve performans iyileştirmeleri yapılmıştır. Böylece maliyet hesaplatma çalıştırıldığında eskiden olduğu gibi detaylı maliyet analizine ait sonuçlar da hesaplanacaktır. (Maliyet Muhasebesi > Kayıt > Maliyet Hesaplatma)

2-Maliyet bilgi girişi ekranına “Detaylı Maliyet Analizi” ismiyle yeni bir sekme eklenmiştir. Bu sekme sayesinde detaylı maliyet analizine ait sonuçlar görsel olarak raporlanabilmektedir. Ayrıca seçilen mamül grup koduna ait safha bazındaki gider akışları da bir diyagram yardımıyla izlenebilmektedir. Böylece mamülün üretimindeki en alt seviyelere kadar inilerek hangi safhalardan (mamül ana gruplarından) geçtiği görülmekte ve hangi masraf merkezinden ne kadarlık bir gider aldığı raporlanabilmektedir . (Maliyet Muhasebesi > Kayıt > Maliyet Bilgi Girişi)

3-Maliyet muhasebesi modülündeki raporlar menüsüne “Detaylı Maliyet Analizi Raporu” eklenmiştir. Bu rapor sayesinde detaylı maliyet analizine ait sonuçlar, mamul grup kodu ve mamül ana grupları bazında alınabilir. Ayrıca raporun ağaç görünümünde üretim seviyelerine göre detaylı gösterim sağlaması da desteklenmiştir.

4-İleri üretim planlama uygulamasında kullanılmak üzere plastik enjeksiyon sektörüne özel yeni bir algoritma geliştirilmiştir. Bu algoritma sayesinde enjeksiyon sektöründe özel olarak karşılaşılan planlama kondisyonlarının çözümü sağlanabilmektedir. Bu özel kondisyonlar ve algoritma özellikleri aşağıdaki gibi özetlenebilir:
•Aynı anda birden fazla makineyle ilgilenebilen personel tanımlamaları ve planın buna göre çıkarılması.
•Personel ihtiyacı olmayan otomatik makinelerin tanımlanabilmesi o Art arda yapılamayacak ürünler için kural tanımlama desteği
•Kalıp değişimlerindeki hazırlık süresini minimuma indirecek ve teslimat tarihlerine göre en uygun planı çıkaracak bulanık mantık tabanlı sektöre özel bir algoritma
•Kaynak yönetimiyle entegre çalışabilme özelliği, böylece kalıpların ömürleri takip edilebilir ve çizelgeleme sonuçları buna göre çıkartılabilir. Ayrıca çizelgeleme sonucunda gelecek dönemlere ilişkin tahmini bir kalıp bakım planı da rapor olarak sunulmaktadır.

5-Hat bazında maliyet muhasebesi için hat tanımlarında referans kodu kullanılıyorsa, yansıtma hesaplarının da hatların referans koduna göre çalışması desteklenmiştir.

6-Üretim seri izlenebilirlik raporunda kendi kendini sarf eden mamül üretimlerinin de (tamir üretimi vs.) raporlanabilmesi desteklenmiştir.

7-Çizelgeleme için kural tanımlama ekranında “Art arda yapılamaz” kuralı desteklenmiştir. Bu kural tipinde yapılan tanımlamalar sayesinde arka arkaya yapılamayacak işler dikkate alınabilir ve buna uygun çizelgeleme sonucu elde edilebilir.

Gelen Yeni Özellikler
Logo Netsis B2B
https://docs.logo.com.tr/display/NB/ChangeLogs#ChangeLogs-B2Bv3.1.2 Change-Log(29.01.2018)

1-Satır bazlı hesaplama yapmayı engelleyen yeni bir parametre desteklendi.

(Yetki ayarları > Kullanıcı grup hakları > Sepet hakların”Sepette Anlık Hesaplama Yönetimi” eklendi. Bu seçenek işaretlendiğinde sepet widget ayarlarında “Anlık hesaplama butonu görüntülensin” seçeneği geliyor. Bu seçenek açıldığında sepette “Anlık Hesaplama” butonu kapalı durumundayken, kalemde yapılan değişikliğin otomatik olarak kalem toplamlarına yansıtılmaması sağlandı. Açık durumundayken ise kalemde her değişiklik yapıldığında, yapılan değişiklik toplamlarda da görülebilir.)

2-Kalemde “teslimat tarihi” değiştirildiğinde tekrar hesaplama yapılmaması desteklendi.

3-Sipariş üst bilgilerde tamsayı ve ondalık alanlar için de açılır menü (dropdown) düzenleme yapılabilmesi desteklendi.

4-Alternatif ürünler gösterilsin parametresi açıkken ‘Çoklu ürün sepete ekleme’ özelliği kullanımı desteklendi.

5-ERP’ye aktar işlemi ile atılan tahsilat kayıt tarihlerinde, günün tarihi olarak değil işlem tarihi olarak atılması desteklendi.

6-Birim Ayarları-Onay Süreçleri altında iki farklı iade talebi süreci tanımlanabilmesi desteklendi.

7-Kurulumda iyileştirmeler yapıldı. B2B kurulumunda veritabanı seçimi yapılırken kullanıcının seçmesi gereken veritabanı (temelset) yönlendirilmesi yapıldı.

8-Kurulum Sihirbazı’nda varsayılan logoya geri dön işlevi düzeltildi. Tıklama sonrası formda doldurulan bilgilerin etkilenmemesi sağlandı.

9-Raporlarda bulunan plasiyer rehberleri düzeltildi.

10-Kalemde İskonto 2 alanında değişiklik yapılamıyordu, düzeltildi.

11-Tamamlanmamış siparişler raporunda kullanıcı adı kısıtı verme işlemi sonrasında karşılaşılan problem giderildi.

12-Müşteri rehberinde Türkçe karakter düzenlemesi yapılarak bu sebeple karşılaşılabilen arama problemi giderildi.

13-Ana sayfada ‘sepete çoklu ürün ekleme’ işleminde stokların sepete eklenememesi sorunu giderildi.

14-B2B uygulaması genelinde seçenekler/parametrelerden sonra bulunan ‘?’ işaretleri düzenlendi.

15-Raporlar HTML olarak alındığında aralarda görünen tarih ve sayfa numarası konumları düzenlendi.

16-B2B kurulumda atılan log dosyası ile ilgili iyileştirme yapıldı.

(SQL ile ilgili sorunlarda hata detayının ekranda gösterilmesi desteklendi.)

17-Minör hataların giderilmesi sağlandı, süreçlerde iyileştirmeler yapıldı.